MY | ENG

Ahli Lembaga Pengurusan

Info Korporat - Ahli Lembaga Pengarah-chart PENGERUSI NAIB PENGERUSI Zailan Bin Mohd Diah Hj Bistamam Bin Mohd Zainal BENDAHARI KEHORMAT Rohani binti Shafie SETIAUSAHA KEHORMAT PEMBIAYAAN AR-RAHNU Hashim Bin Hussein ALP SUBSIDIARI Pengerusi Ibrahim Bin Sanusi SetiausahaMohd Raghali Bin Taib Jawatankuasa Abu Zarin Bin Jalaluddin Jawatankuasa Mohd Ghani Bin Agus Hj Jamaluddin Bin Md. Isa Jawatankuasa Azuddin bin AriffinYakub Bin Abdullah JawatankuasaHj Imam Jamal Bin Hj Mohammad Noor Jumadi Bin Kastari Hj Nordin Bin Yahya
Info Korporat - Ahli Lembaga Pengarah sidelink Perutusan Khas Profil Korporat Ahli Lembaga Pengarah Jawatankuasa Negeri Jawatankuasa Audit Dalaman Barisan Pentadbiran Anak Syarikat Pencapaian & Anugerah Sejarah Penubuhan INFO KORPORAT