MY | ENG

Perkhidmatan Pembiayaan

Pinjaman Berjamin – Jumlah Maksimum

Jumlah maksima RM60,000 + Simpanan Yuran* atau

8 kali Simpanan Yuran* atau

8 kali gaji pokok*

Tempoh bayaran balik 120 bulan.

Kadar faedah 6%

Bagi ahli baru yang berkerja tetap, jumlah pinjaman maksimum ialah RM10,000.00 dan yang bekerja kontrak jumlah pinjaman maksimum ialah RM5,000.00

Jadual Kadar Bayaran Balik Pinjaman Biasa ( Pinjaman Berjamin ) *pinjaman berdasarkan jumlah yang paling rendah.

Pinjaman Kredit ( Tanpa Penjamin )

Jumlah maksimum 80% dari Simpanan Yuran

Kadar faedah 4%

Tempoh bayaran balik 48 bulan  *kelayakan pinjaman tertakluk kepada baki pinjaman berjamin/kredit sediaada (jika anggota tidak ada pinjaman berjamin/kredit).

Pinjaman Barang Pengguna

Pinjaman dari belian barang menerusi pembekal-pembekal Kota Mas

Tempoh bayaran balik 48 bulan.

Pinjaman Insurans Kenderaan

Jumlah maksima RM8,00.00 + Simpanan Yuran

Tempoh bayar 12 bulan

Kadar faedah 6%

Pinjaman Pelancongan

Disediakan bagi tujuan perlancongan sama ada antarabangsa atau domestik.

Jumlah maksima RM8,000.00 + Simpanan Yuran

Tempoh bayar balik 48 bulan

Pinjaman Universiti

Disediakan bagi tujuan anggota melanjutkan pelajaran.

Jumlah pinjaman adalah bergantung kepada kursus yang diambil oleh penuntut.
e.g: kursus 3 tahun = RM6,000.00, kursus 4 tahun = RM8,000.00 dll.

Tempoh bayar balik balik juga mengikut jangka masa kursus yang diambil oleh penuntut.
e.g: Kursus 3 tahun = 72 bulan, kursus 4 tahun = 96 bulan dll.

Pinjaman Perayaan

Jumlah maksimum RM5,000.00

Tempoh bayar balik 12 bulan

Pinjaman Kanak-Kanak Sekolah

Jumlah maksimum RM5,000.00

Tempoh bayar balik 12 bulan

Pinjaman Perumahan

Jumlah maksimun RM60,000.00

Tempoh bayar balik 120 bulan atau sehingga tarikh bersara

RM5,000 RM100,000
Jumlah bayaran balik ialah setiap bulan dengan kadar faedah
Interest:
Jumlah bayaran: