Pinjaman

Pinjaman

Pinjaman Berjamin – Jumlah Maksimum

 • Jumlah maksima RM60,000 + Simpanan Yuran* atau
 • 8 kali Simpanan Yuran* atau
 • 8 kali gaji pokok*
 • Tempoh bayaran balik 120 bulan.
 • Kadar faedah 6%
 • Bagi ahli baru yang berkerja tetap, jumlah pinjaman maksimum ialah RM10,000.00 dan yang bekerja kontrak jumlah pinjaman maksimum ialah RM5,000.00
 • Jadual Kadar Bayaran Balik Pinjaman Biasa ( Pinjaman Berjamin ) *pinjaman berdasarkan jumlah yang paling rendah.

Pinjaman Kredit ( Tanpa Penjamin )

 • Jumlah maksimum 80% dari Simpanan Yuran
 • Kadar faedah 4%
 • Tempoh bayaran balik 48 bulan  *kelayakan pinjaman tertakluk kepada baki pinjaman berjamin/kredit sediaada (jika anggota tidak ada pinjaman berjamin/kredit).

Pinjaman Barang Pengguna

 • Pinjaman dari belian barang menerusi pembekal-pembekal Kota Mas
 • Tempoh bayaran balik 48 bulan.

Pinjaman Insurans Kenderaan

 • Jumlah maksima RM8,00.00 + Simpanan Yuran
 • Tempoh bayar 12 bulan
 • Kadar faedah 6%

Pinjaman Perlancongan

 • Disediakan bagi tujuan perlancongan sama ada antarabangsa atau domestik.
 • Jumlah maksima RM8,000.00 + Simpanan Yuran
 • Tempoh bayar balik 48 bulan

Pinjaman Universiti

 • Disediakan bagi tujuan anggota melanjutkan pelajaran.
 • Jumlah pinjaman adalah bergantung kepada kursus yang diambil oleh penuntut.
  e.g: kursus 3 tahun = RM6,000.00, kursus 4 tahun = RM8,000.00 dll.
 • Tempoh bayar balik balik juga mengikut jangka masa kursus yang diambil oleh penuntut.
  e.g: Kursus 3 tahun = 72 bulan, kursus 4 tahun = 96 bulan dll.

Pinjaman Perayaan

 • Jumlah maksimum RM5,000.00
 • Tempoh bayar balik 12 bulan

Pinjaman Kanak-Kanak Sekolah

 • Jumlah maksimum RM5,000.00
 • Tempoh bayar balik 12 bulan

Pinjaman Perumahan

 • Jumlah maksimun RM60,000.00
 • Tempoh bayar balik 120 bulan atau sehingga tarikh bersara
Copyright © 2010-2017 Koperasi Telekom Malaysia Berhad. Tel: 03-4042 7766/7/8/9 | Fax: 03-4043 9071