Profil Korporat

Profil Korporat

Visi

Menjadikan Kota Mas sebagai sebuah Koperasi yang unggul dengan memberikan tumpuan utama kepada kemudahan perkhidmatan berkualiti kepada anggota dan melibatkan diri dengan aktif dalam aktiviti ekonomi selaras dengan pengiktirafan koperasi sebagai sektor ketiga selepas sektor awam dan swasta di dalam memacu pembangunan ekonomi negara.

Misi

Misi kami ialah untuk menjadi Kota Mas sebagai sebuah Koperasi yang sentiasa berdaya maju dan berdaya saing melalui peningkatan dan mobilisasi sumber kekuatan yang ada secara optimum. Mempertingkatkan pencapaian Kota Mas sebagai sebuah Koperasi yang teguh, mampan dan dinamik secara berterusan.

Info Korporat - Ahli Lembaga Pengarah sidelink Perutusan Khas Profil Korporat Ahli Lembaga Pengarah Jawatankuasa Negeri Jawatankuasa Audit Dalaman Barisan Pentadbiran Anak Syarikat Pencapaian & Anugerah Sejarah Penubuhan INFO KORPORAT