Visi & Misi

Visi
Menjadikan Kota Mas sebagai sebuah Koperasi yang unggul dengan memberikan tumpuan utama kepada kemudahan perkhidmatan berkualiti kepada anggota dan melibatkan diri dengan aktif dalam aktiviti ekonomi selaras dengan pengiktirafan koperasi sebagai sektor ketiga selepas sektor awam dan swasta di dalam memacu pembangunan ekonomi negara.

Misi
Misi kami ialah untuk menjadi Kota Mas sebagai sebuah Koperasi yang sentiada berdaya maju dan berdaya saing melalui peningkatan dan mobilisasi sumber kekuatan yang ada secara optimum. Mempertingkatkan pencapaian Kota Mas sebagai sebuah Koperasi yang teguh, mampan dan dinamik secara berterusan.

Copyright © 2010-2017 Koperasi Telekom Malaysia Berhad. Tel: 03-4042 7766/7/8/9 | Fax: 03-4043 9071