loading

Berita & Aktiviti


KEPADA : SEMUA ANGGOTA KOTA MAS                                        11 Mac, 2019

 

 

DERMASISWA KOPERASI TELEKOM MALAYSIA BERHAD BAGI TAHUN 2019 UNTUK TINGKATAN  LIMA (SPM TAHUN 2018)

 

  1. Permohonan dermasiswa  yang tersebut di atas adalah dipelawa dari anak-anak  Anggota  Koperasi Telekom Malaysia Berhad yang belajar di TINGKATAN LIMA (SPM TAHUN 2018).
  2. Calon-calon hendaklah  menghantar permohonan  mereka supaya sampai kepada  SETIAUSAHA  KEHORMAT, KOPERASI TELEKOM MALAYSIA BERHAD, WISMA KOTA MAS, TINGKAT BAWAH, JALAN DATO HAJI EUSOFF, KOMPLEKS DAMAI, 50400 KUALA LUMPUR tidak lewat dari  12HB. APRIL, 2019 jam 4.00 petang. Permohonan yang diterima selepas dari tarikh tersebut tidak akan dilayan.
  3. Hanya anak-anak anggota dimana anggota sudah menjadi anggota Koperasi selama  tiga (3) tahun berturut-turut pada 1HB. JANUARI, 2019 sahaja layak untuk membuat permohonan dermasiswa tersebut.
  4. Pemberian  dermasiswa  hanya  akan diberi  sekali  sahaja untuk  TINGKATAN LIMA.
  5. Salinan dokumen yang diperlukan :

                    (a)  Peperiksaan Kerajaan                       -  Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) yang telah diadakan dalam Tahun 2018

                                                                                    -  Kelayakan Minima 6A

 (b)  Dokumen tambahan (Salinan)          -   Sijil Kelahiran

                                                                  -   Penyata Gaji Anggota

                        * Semua dokumen perlukan pengesahan sama ada dari majikan atau Pengetua sekolah.

  1. Borang permohonan  bolehlah didapati dengan melayari laman sesawang www.kotamas.com.my atau di pejabat Koperasi Telekom Malaysia Berhad, Wisma Kota Mas, No. 94, Tingkat Bawah, Jalan Dato Haji Eusoff, Kompleks Damai, 50400 Kuala Lumpur.

 

 

Sekian, terima kasih.

 

Ucapan Tahun Baru 2019