JAWATANKUASA AUDIT DALAMAN 2022

JAWATANKUASA AUDIT DALAMAN 2022

Roslan bin Hassan – Pengerusi JAD

Zainol bin Salleh – Setiausaha JAD

Mohd Zain bin Amedan

Abdul Halim bin Long

Muhamad Zaim bin Riduan