JAWATANKUASA AUDIT DALAMAN 2021

Dari Kiri: Mohd Zain Bin Amedan (Setiausaha JAD), Mohamad Fadzil bin Iberahim, Mohammad Wahid Bin Jantan  (Pengerusi JAD), Muhamad Zaim bin Riduan, Anuar Bin Adam

JAWATANKUASA AUDIT DALAMAN 2021

Mohammad Wahid Bin Jantan – Pengerusi JAD

Mohd Zain Bin Amedan – Setiausaha JAD

Anuar Bin Adam

Mohamad Fadzil bin Iberahim

Muhamad Zaim bin Riduan