APA ITU AR-RAHNU?

Ar-Rahnu adalah satu produk pinjaman jangka pendek (Qardh) di mana pelanggan akan mencagar Emas atau mana-mana sekuriti yang diterima (dirujuk sebagai Emas) sebagai cagaran bagi pinjaman yang diberikan.

Skim Pajak Gadai Islam ini berkonsepkan:

 • Qard (pinjaman tanpa faedah)
 • Wadi`ah Yad Dhamanah (simpanan dengan jaminan ke atas barang gadaian)
 • Ujrah (upah simpan)

SKIM AZ-ZAHAB PREMIUM

Skim Ar-Rahnu dan Az-Zahab sebelum ini ditawarkan pada had pinjaman sehari sebanyak RM150,000 dan di naikkan dengan tambahan skim Az-Zahab Premium adalah sebanyak RM500,000. Pelancaran Skim Az-Zahab Premium berkuatkuasa pada 22 Oktober 2017.

SYARAT-SYARAT GADAIAN

 • Warganegara dan bukan warganegara Malaysia
 • Pemastautin tetap
 • Berumur 18 tahun ke atas

KEISTIMEWAAN

 • Bebas riba’
 • Tiada yuran proses
 • Kadar upah simpan dikira secara harian
 • Tempoh gadaian yang panjang
 • Jaminan keselamatan barang gadaian dengan pelindungan Takaful

MARGIN GADAIAN

 • 65% daripada nilai marhun (pelanggan baru)
 • 70% daripada nilai marhun (pelanggan berulang)

HAD GADAIAN

 • Had gadaian sehingga RM30,000 sehari

TEMPOH GADAIAN

 • Ar-Rahnu maksimum 6 bulan dengan tempoh lanjutan
 • Az-Zahab maksimum 3 tahun (bayaran secara ansuran)

UNTUK MAKLUMAT LANJUT

AR-RAHNU X’CHANGE

PANDAN INDAH

Koperasi Telekom Malaysia Berhad,
No 3-G, Jalan Perubatan 2, Taman Pandan Indah,
55100 Kuala Lumpur.

    03 – 4295 4842
    https://www.facebook.com/arxpandanindah

AR-RAHNU X’CHANGE

PANTAI HILLPARK CENTRIO

Koperasi Telekom Malaysia Berhad,
C-1-18 & C-1-19 No 1, Jalan Pantai Murni,
59200 Kuala Lumpur.

   03 – 2241 9414
    https://www.facebook.com/arxpantaihillpark